Active Directory Security

Ontdek uw cyberrisico's en onderbreek aanvallen

Active Directory (AD) is een belangrijk doelwit voor cybercriminelen. 80% van de aanvallen maakt gebruik van AD om ‘lateral movement’ en privilege-escalatie uit te voeren; 60% van nieuwe malware bevat codes die gericht zijn op AD-misconfiguraties. AD is het favoriete doelwit van aanvallers geworden om privileges te verhogen en zich te verspreiden door de netwerkinfrastructuur, door gebruik te maken van bekende kwetsbaarheden en onjuiste configuraties. Helaas hebben de meeste organisaties moeite met het beveiligen van de Active Directory. Vaak komt dat doordat misconfiguraties opstapelen, of omdat domeinen steeds complexer worden ingericht. Hierdoor zijn security specialisten niet in staat om kwetsbaarheden te vinden en op te lossen. Met Tenable.ad kunt u elke wijziging in uw Active Directory zien, voorspellen welke afwijkingen of zwakke punten het grootste risico vormen en kunt u ingrijpen om mogelijk kritieke aanvallen te verhelpen, voordat aanvallers er gebruik van maken.

Succesvolle aanvallen worden vaak gevolgd door een aanval op de Active Directory om rechten te verhogen, lateral movement, malware te installeren en data vrij te geven. Aanvallers kunnen deze aanvallen verbergen voor logs en andere monitoring tools, omdat hun acties via de Active Directory in overeenstemming lijken met het beveiligingsbeleid. De hoge kosten van een zwakke AD-beveiliging worden duidelijk wanneer aanvallers met succes payloads afleveren die resulteren in gegevensverlies, het eisen van losgeld, reconstructie van de omgeving of imagoschade.

Tenable.ad beveiligt de Active Directory en verhelpt mogelijke aanvallen.

Met de proactieve, op risico gebaseerde benadering van AD-beveiliging door Tenable.ad, kunt u al uw kwetsbaarheden zien, voorspellen op welke paden aanvallers zich kunnen richten en actie ondernemen om aanvallen op te sporen, af te sluiten en te voorkomen.

Vind en los Active Directory kwetsbaarheden op, voordat aanvallen zich voordoen.

Ontdek proactief de zwakke plekken in uw bestaande Active Directory-domeinen en stel prioriteiten vast. Beperk uw blootstelling door de stapsgewijze herstelbegeleiding van Tenable.ad te volgen. Door uw Active Directory te versterken, kunt u aanvallers tegenhouden, hun potentiële aanvallen elimineren en ervoor zorgen dat minder inbreuken resulteren in geëscaleerde privileges, lateral movement of de uitvoering van malware.

Detecteer en reageer op Active Directory aanvallen in real time

Bewaak en detecteer Active Directory-aanvallen zoals Golden Ticket, DCShadow, brute force, passwordspraying, DCSync en meer. Tenable.ad verrijkt uw SIEM, SOC of SOAR met inzichten in aanvallen, zodat u snel kunt reageren en aanvallen kunt stoppen. Geautomatiseerde AD-aanvalsdetectie verlicht de monitoringlast voor security teams en maakt hun tijd vrij voor andere prioriteiten.

Key Benefits

Discover & Map Entire AD Attack Surface

 • Er zijn geen agents of privileges nodig om het AD aanvalsoppervlak in kaart te brengen
 • Veelomvattend, aanpasbaar AD-beveiligingsplatform
 • Domeinen bekijken (vertrouwd en niet) in één management console

 

Identify AD Vulnerabilities and Misconfigurations

 • Identificeer alle kwetsbaarheden en misconfiguraties in de AD
 • Onthullen van gevaarlijke relaties binnen de gehele AD-structuur
 • Ontdek nieuwe bedreigingen in real-time

 

Prioritize Vulnerabilities and Misconfigurations

 • Richtlijnen voor het herstel van elke gedetecteerde bedreiging
 • Ontleed elke misconfiguratie en aanval in één overzicht

 

Detect and Respond to Attacks

 • Voortdurend monitoren van de Indicators of Attack (IoA)
 • AD-aanvallen in real-time detecteren
 • Diepgaande details van een AD-aanval analyseren
 • Nauwkeurig de tijdlijn van een aanval visualiseren

 

Hunt for AD Threats

 • Onderzoek bedreigingen, herhaal bepaalde aanvallen, en zoek naar backdoors

 

Mitigate Threats, Maintain Security, Detect Attacks

 • Behoud een gevorderd beveiligingsniveau gedurende 24/7
 • Proactive threat hunting

 

Measure AD Security Posture and Active Threats at All Times

 • Gepersonaliseerde en aanpasbare dashboards
 • Er worden scores bijgehouden om te waarborgen dat de beveiliging niet verslechtert
 

 


No Agents, No Privileges. No Delays

Voorkomt en detecteert geavanceerde Active Directory aanvallen zonder agents en privileges.


Cloud Covered

Controleer de beveiliging van Azure Active Directory Domain Services, AWS Directory Service of Google Managed Service voor Active Directory in real time.


Deployed Anywhere

Tenable.ad biedt de flexibiliteit van twee architectuurontwerpen. On-prem, om uw gegevens ter plaatse en onder uw controle te houden. SaaS, zodat u gebruik kunt maken van de cloud.