CyberTIM


 
Steeds vaker zien we aanvallen op bedrijfsnetwerken; bedrijven krijgen te maken met phishing e-mails, ransomware en diefstal van intellectueel eigendom. Om weerbaar te zijn tegen deze aanvallen, moeten bedrijven inzicht hebben in de werkwijze van adversaries. Op die manier kunnen organisaties adequate maatregelen nemen waarmee ze een aanval kunnen voorkomen of afslaan. Maak kennis met CyberTIM, het framework ontwikkeld door Access42 om organisaties te ontzorgen en inzicht te geven in de dreigingen die er zijn.


Om aanvallen vroegtijdig te detecteren is het verstandig om gebruikers bewust te maken van de gevaren, zoals een phishing e-mail. Geef gebruikers de kennis en de middelen om deze phishing te herkennen en te rapporteren. Zorg daarnaast voor technieken en tools om schadelijke e-mails zoveel mogelijk te blokkeren.

Het is ook belangrijk dat er inzicht is in de kwetsbaarheden binnen een netwerk en in dit verband kan Vulnerability Management een constructieve en proactieve rol spelen. Naast kwetsbaarheden moet ook inzicht worden verkregen in het gebruik van privileged accounts; waar worden de accounts binnen de organisatie gebruikt en zijn de aan een bepaalde medewerker toegekende rechten wel echt nodig bij het uitvoeren van de werkzaamheden?

EDR en NDR zorgen voor detectie en preventie van eventuele aanvallen. Ook kan er op een effectieve manier een zogenaamde Root Cause analyse worden gedaan, of kan er gezocht worden naar eventuele dreigingen (threat hunting).

Met de managed dienst CyberTIM zijn wij in staat om organisaties te helpen. De verschillende onderdelen geven inzicht, maken bewust en beschermen.

Tot slot is het verstandig om op reguliere basis een penetratietest uit te laten voeren om te toetsen of genomen maatregelen effectief zijn. De penetratietest is eventueel uit te breiden of te vervangen met een Red Teaming aanval, waarbij alle soorten aanvallen zijn geoorloofd en er een realistisch beeld ontstaat van de cyberweerbaarheid van een organisatie.


 
CyberTIM Protect
CyberTIM Protect is een pakket van verschillende diensten waarmee we uw organisatie ontzorgen rondom cybersecurity. Het basispakket biedt uw organisatie al gegarandeerd een sterke basisbeveiliging tegen o.a. ransomware en fraude via e-mail.

 
CyberTIM Aware
Met CyberTIM Aware geven wij gebruikers de kennis en de middelen om bijvoorbeeld een phishing aanval te herkennen en te rapporteren. Gebruikers krijgen online trainingen en worden uitgedaagd om dreigingen te herkennen.

 
CyberTIM Detect
Met CyberTIM Detect zorgen wij voor detectie van kwetsbaarheden (binnen IT, OT, IoT, Cloud, containers en webapplicaties), detectie van dreigingen op het netwerk (NDR) en geven we inzicht in bijvoorbeeld het gebruik van privileged accounts. CyberTIM Detect sluit naadloos aan op CI/CDE ketens voor continue detectie binnen containers, maar kan ook ingezet worden in OT (industriële automatisering) omgevingen. CyberTIM is er voor Cloud, IT, IoT en OT.

 
CyberTIM Prevent
Met CyberTIM Prevent zorgen wij voor preventieve maatregelen rondom endpoints (EDR), Privileged Accounts, E-mail security, DMarc en Brand Protect.

 
CyberTIM Respond
Als wij Detect en Prevent diensten doen zijn wij in staat om bijvoorbeeld endpoints te isoleren en RCA's (Root Cause Analyses) uit te voeren. Wij kunnen direct reageren op eventuele dreigingen.

 
CyberTIM helpt ontwikkelaars, DevOps team, security officers, SOC analisten etc. door op 1 centrale plaats, individueel of als team, te kunnen werken aan bevindingen en dreigingen.
CyberTIM maakt het mogelijk om in 1 oogopslag te zien welke risico's een organisatie (echt) loopt.
CyberTIM maakt kwetsbaarheden en dreigingen beheersbaar en weet deze in de context te plaatsen van uw eigen organisatie.
CyberTIM maakt het mogelijk om bevindingen opnieuw te classificeren of te prioriteren.
CyberTIM is het centrale onderdeel van onze managed diensten rondom cybersecurity, maar kan ook als losse (SaaS) dienst worden afgenomen.


 

 
CyberTIM helpt u (business) risico's te verlagen, tijd en kosten te verlagen door efficiënter om te gaan met de classificatie en prioritering van risico's en taken uit te zetten naar de verschillende expertises binnen uw organisatie. CyberTIM helpt daarnaast de verschillende expertises/afdelingen met samenwerken aan risico's en mitigerende maatregelen.

CyberTIM is een groeiend platform die op termijn wordt uitgebreid met Threat Intelligence en integratie voor geautomatiseerd scannen middels CI/CD.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende demo!