Cybersecurity Assessment (CSA)

 
Het CSA geeft op praktische wijze en in een kort tijdsbestek inzicht in de effectiviteit van getroffen beveiligingsmaatregelen en laat zien hoe deze maatregelen zich verhouden tot de in de industrie geaccepteerde standaarden. Met het CSA worden de onderwerpen People, Process en Technologie getoetst aan een eigen ontwikkeld referentiekader (op basis van de ISO2700x) en wordt bepaald in hoeverre hieraan wordt voldaan om zo de volwassenheid van de organisatie te bepalen.

Het resultaat van het CSA is een document met daarin aanbevelingen die de basis vormen voor een plan van aanpak om de volwassenheid van de organisatie op het gebied van cybersecurity naar een (nog) hoger niveau te tillen.

Aanpak Cybersecurity Assessment


Onze aanpak voor het CSA is opgedeeld in de volgende deelstappen:

    Stap 1: Analyse van de processen en procedures
    Stap 2: Vulnerability Assessment op de infrastructuur
    Stap 3: Basis penetratietest
    Stap 4: Analyse en rapportage

 
Wat leveren wij op?


Wij leveren een rapport op met daarin het overzicht van het huidige volwassenheidsniveau en het gewenste niveau. Met andere woorden: wat gaat goed en waar moet aan gewerkt worden?

Daarnaast laten wij in het rapport een overzicht zien van alle bevindingen en aanbevelingen binnen de infrastructuur en applicaties.

Wilt u meer weten over het CSA? Neem gerust contact met ons op.