Red Teaming


 
Met een Red Teaming-aanval simuleren wij een realistische aanval uitgevoerd door gedreven en professionele hackers. Red Teaming geeft u inzicht in de wijze waarop hackers uw organisatie binnendringen, maar ook in de effectiviteit van uw monitoring en incident response. Red Teaming is bedoeld voor organisaties die al minimaal over een gemiddeld niveau van beveiliging beschikken.

Cyber Kill Chain
Onze aanpak is gebaseerd op de cyber kill chain van Lockheed.

De kill chain geeft goed weer op welke wijze een realistische aanval wordt uitgevoerd. De activiteiten die wij uitvoeren variëren van het hacken van een van uw webapplicaties of netwerkcomponenten en servers, phishing campagnes om wachtwoorden te verkrijgen, tot en met fysiek binnendringen in uw bedrijfslocaties. Hierbij worden de mogelijkheden en gebruikte tactieken alleen beperkt door de grenzen van de opdracht.

 
Stappen Red Teaming
  Voorbereiding en Reconaissance
  Weaponization
  Delivery
  Exploitation
  Installation
  Command & Control
  Actions on Objective
  Rapportage 
 

"Tijdens het begin van de aanval ligt de nadruk met name op passieve en actieve verkenning van de doelwitten en zal de communicatie beperkt zijn. Naarmate de aanval vordert, zal ook de intensiteit van onze communicatie voor afstemming toenemen."