Security is een integraal onderdeel van onze bedrijfsprocessen

ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. Bij ISO gaat het erom hoe je procesmatig om kunt gaan met het beveiligen van informatie. ISO/IEC 27001 is onderdeel van de ISO/IEC 27001-serie; de internationaal bekende norm voor het Information Security Management Systeem (ISMS). Dankzij dit managementsysteem voor informatiebeveiliging hebben we meer vrijheid om te groeien en te innoveren waarbij de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen onze organisatie blijft gewaarborgd.

Met de certificering voor ISO27001 tonen wij aan dat onze zorg voor informatiebeveiliging en privacy op adequate wijze wordt vormgegeven.