Klachtenprocedures

Suggesties, misstanden of klachten melden

Onze klanten en opdrachtgevers verdienen hoogwaardige dienstverlening. Aan de kwaliteit van ons werk doen we daarom nooit concessies. Met doortimmerde maatregelen en controles bewaken we onze kwaliteit, integriteit en resultaten.

Heeft u suggesties, klachten over onze reguliere dienstverlening of wilt u (vermeende) misstanden melden? Het reguliere proces van melden van klachten en suggesties vindt plaats in het contact tussen de opdrachtgever namens onze klant en de directie van Access42 via het contactformulier op onze website.

Contactformulier

Bij het melden van suggesties en klachten, kunt u het contactformulier op onze site invullen. Vermeld hierin duidelijk dat het om een klacht of suggestie gaat. De volgende gegevens zijn nodig voor een goede en tijdige afhandeling:
  • Naam melder
  • Bedrijf
  • Contactgegevens van c.q. gewenste contactvorm bij opvolging van melder (e-mail adres en/of telefoon maar 1 is verplicht)
  • Opdracht of issue waarop de klacht betrekking heeft (gebruik bij een klacht terzake een opdracht eventueel het A42-kenmerk, vermeld op de opdrachtbrief)
  • Omschrijving van de suggestie, klacht of het issue waarop de melding gericht is
  • Naam betrokken Access42 medewerker

Wat gebeurt er met de melding?

De melding via het contactformulier wordt ontvangen en behandeld door de directie van Access42. De melder krijgt een kennisgeving van ontvangst. Wij hebben de intentie om de klacht binnen 10 werkdagen af te handelen, wanneer het langer tijd vergt ontvangt u binnen 10 werkdagen bericht van de voortgang.


Degene die uw klacht behandelt kan tijdens de beoordeling vragen om extra informatie. Bijvoorbeeld als het een complexe zaak betreft. Na volledige beoordeling ontvangt u een inhoudelijke reactie of de klacht terecht is, zo nee waarom niet en zo ja, welke vervolgacties en/of maatregelen er door Access42 zijn genomen (of genomen gaan worden).