Klachtenprocedures

Suggesties, misstanden of klachten melden

Onze klanten en opdrachtgevers verdienen hoogwaardige dienstverlening. Aan de kwaliteit van ons werk doen we daarom nooit concessies. Met doortimmerde maatregelen en controles bewaken we onze kwaliteit, integriteit en resultaten.

Heeft u suggesties of klachten over onze reguliere dienstverlening of wilt u (vermeende) misstanden melden? Onze opdrachtgevers kunnen dit kenbaar maken aan de directie van Access42 via het contactformulier op onze website.

Contactformulier

Bij het melden van suggesties of klachten, kunt u het contactformulier op onze site invullen. Vermeld hierin duidelijk dat het om een klacht of suggestie gaat. De volgende gegevens zijn nodig voor een goede en tijdige afhandeling:

  • Naam melder
  • Bedrijf
  • Contactgegevens van de melder van de klacht en de gewenste contactvorm bij opvolging van de klacht (e-mail adres en/of telefoon)
  • Opdracht of issue waarop de klacht betrekking heeft (gebruik bij een klacht m.b.t. een opdracht eventueel het A42-kenmerk, vermeld op de offerte)
  • Omschrijving van de suggestie, klacht of het issue waarop de melding gericht is
  • Naam betrokken Access42-medewerker

Wat gebeurt er met de melding?

De melding via het contactformulier wordt ontvangen en behandeld door de directie van Access42. De melder krijgt kennisgeving van ontvangst.
Wij hebben de intentie om de melding binnen 10 werkdagen af te handelen. Indien het meer tijd vergt, ontvangt u binnen 10 werkdagen bericht over de voortgang.


Degene die uw melding behandelt, kan tijdens de beoordeling vragen om extra informatie. Bijvoorbeeld als het een complexe zaak betreft.
Na de volledige beoordeling van de melding, ontvangt u een inhoudelijke reactie of de melding terecht is en welke vervolgacties en/of maatregelen er door Access42 zijn/worden genomen.