Web Application Firewall


Een Webapplication Firewall (WAF) is een firewall voor het beschermen van (web)applicaties. Regels worden toegepast op een HTTP(s)-sessie met daarin beschermende maatregelen tegen bijvoorbeeld cross-site scriptie (XSS) of SQL-injectie.

Managed Web Application Firewall
Onze eigen ontwikkelde web application firewall (WAF) helpt om applicaties (tijdelijk) te beschermen. Wij weten uit ervaring dat sommige kwetsbaarheden uit bijvoorbeeld een penetratietest niet direct opgelost kunnen worden. Bijvoorbeeld omdat de support er niet meer is, of omdat het niet eenvoudig (in time) is op te lossen.

Een WAF wordt ingezet om een ​​specifieke webtoepassing of een reeks webtoepassingen te beveiligen. Een WAF kan als een reverse proxy worden beschouwd.

Naast de inzet van onze WAF kunnen we ook helpen met het (her)configureren van uw eigen WAF.